Thông Báo Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất, Thị Xã Quảng Yên , Tỉnh Quảng Ninh 06/10/2021.

Tx, Quảng Yên

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thị Xã Quảng Yên, Quảng Yên Thông Báo Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất.

Với số lượng là 76 lô đất liền kề tại Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, giá khởi điểm từ 1.3 tỷ đến 1.9 tỷ đồng/ lô đất.

Đối Tượng Tham Gia:

Hộ gia đình, cá nhân được thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của nhà nước tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013( Trừ trường hợp quy định tải khoản 4, điều 38 luật đấu giá tài sản 2016 )

Tên Địa Chỉ Củ Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản:

Chung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh , P. Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Thời Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Đấu Giá:

Từ 7h30 ngày 06/10/2021 tại nhà văn hóa tx Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiếp được đính kèm ở tài liệu dưới đây.

Chi tiết liên hệ tư vấn tại:

Liên Hệ: Mr. Nam

SĐT: 0366.440.999

Đ/C: Cổng phụ KCN Đông Mai, Tx.Quảng Yên, T. Quảng Ninh.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh