Quảng Ninh

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 7 thành phố nội thành

Cung cá heo thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị; Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 7 thành phố (Hạ...

Kinh Tế Quảng Yên Và 4 Mục Tiêu Chính Phủ Đề Ra Trong Giai Đoạn 2020 – 2023

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên tập trung thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu trọng tâm. Các mục tiêu này sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương. Chú trọng đầu tư hạ tầng - cơ sở vật chất - Cần ưu tiên ưu tiên...

Quảng Yên Đón Nhận Dự Án Đầu Tư Lớn Đến Từ Doanh Nghiệp Hàn Quốc

(Quảng Ninh) Trong năm 2019, công ty Bumjin Electronic (Hàn Quốc) tiến hành xây dựng một nhà máy 40 triệu USD.   Thông tin về tập đoàn Bumjin Electronic Tập đoàn Bumjin Electronic đầu tư 40 triệu USD Công ty Bumjin Electronic được thành lập vào năm 2019. Không chỉ sản xuất các thiết bị điện tử, công ty còn chuyên về các sản...

Compare listings

So sánh