Phát triển đô thị

Quảng Yên: Ngày Càng Phát Triển Để Nâng Tầm Đô Thị

Sau 10 năm được công nhận lên thị xã, đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của Quảng Yên đã cơ bản hoàn thiện. Bên cạnh đó TX Quảng Yên vẫn đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch, thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Phát triển đô thị theo hướng thông minh, hiện đại. Qua đó tạo động lực thúc đẩy ngành...

Compare listings

So sánh