nâng cấp đô thị TX Quảng Yên

Quảng Yên: Ngày Càng Phát Triển Để Nâng Tầm Đô Thị

Sau 10 năm được công nhận lên thị xã, đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của Quảng Yên đã cơ bản hoàn thiện. Bên cạnh đó TX Quảng Yên vẫn đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch, thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Phát triển đô thị theo hướng thông minh, hiện đại. Qua đó tạo động lực thúc đẩy ngành...

TX Quảng Yên Đẩy Nhanh Tiến Độ Nâng Cấp Đô Thị

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025 và đạt đô thị loại II trước năm 2030. Thị xã Quảng Yên đang ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho việc nâng cấp, cải tạo cho các công trình hạ tầng đô thị. Từng bước nâng cấp đô thị Trong năm 2021, TX Quảng Yên đã đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng cải tạo,...

Compare listings

So sánh