kỷ niệm 10 năm thành lập

Tổ Chức Lễ Gắn Biển Các Công Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Thị Xã

Ngày 19/11, TX Quảng Yên đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải. Đồng thời gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX Quảng Yên (25/11/2011- 25/11/2021) cho 3 công trình bao gồm: Công trình trụ sở Ban Chỉ huy quân sự; công trình Trường Tiểu học Hiệp Hòa;...

Compare listings

So sánh