hồ Mạch Quảng Yên

TX Quảng Yên: Thêm 1 Di Sản Văn Hóa Quốc Gia, 1 Di Tích Quốc Gia

Di tích Hồ Mạch (phường Yên Hải, TX Quảng Yên) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Bên cạnh đó Quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Bạch Đằng. Di tích Hồ Mạch Di tích Hồ Mạch (phường Yên Hải, TX Quảng...

Compare listings

So sánh