GPMB Đường ven sông

Tiếp Tục Đẩy Nhanh Tiến Độ GPMB Dự Án Đường Ven Sông

Dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến TX Đông Triều được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hình thành tuyến giao thông đối ngoại liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho...

Dự Án Đường Ven Sông: Chiến Dịch 150 Ngày Đêm Giải Phóng Mặt Bằng

Ngày 31/10, Thành phố Uông Bí và Thị xã Đông Triều đã phát động “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhằm tạo mặt bằng sạch, triển khai Dự án đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Thị xã Đông Triều. Dự án có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông...

Compare listings

So sánh