Kinh Tế Quảng Yên Và 4 Mục Tiêu Chính Phủ Đề Ra Trong Giai Đoạn 2020 – 2023

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên tập trung thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu trọng tâm. Các mục tiêu này sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội địa phương.

Chú trọng đầu tư hạ tầng – cơ sở vật chất

– Cần ưu tiên ưu tiên đầu tư cho tổng thể hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị. Ngoài ra thị xã cần phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. 

– Tập trung phát huy hết khả năng và lợi ích của tỉnh, thị xã ven biển Quảng Yên.

– Hoàn thiện đồng thời hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn.

– Tạo khuôn khổ phù hợp với điều kiện của địa phương để huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

– Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế Quảng Yên.

– Khuyến khích tăng trưởng giáo dục và đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Tái cơ cấu kinh tế Quảng Yên

Tái cơ cấu kinh tế Quảng Yên
Tái cơ cấu kinh tế Quảng Yên

– Tỉnh Quảng Ninh nói chung và thị xã Quảng Yên nói riêng phải tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương và toàn vùng, cũng như nhu cầu của thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu, đồng thời đảm bảo ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.

– Tập trung đánh giá, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, kết cấu hạ tầng và các quy định pháp luật chuyên ngành khác trên cơ sở cơ cấu lại.

Đẩy nhanh quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khảo sát vị trí quy hoạch phát triển cảng biển và dịch vụ logistics tại TX Quảng Yên

– Xác định rõ các công trình, dự án trọng điểm, các nguồn lực ưu tiên phát triển để khắc phục tình trạng phát triển dàn trải, phong trào, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng.

– Tích cực phát huy quỹ đất để phát triển kinh tế Quảng Yên, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đô thị và thực hiện có hiệu quả chính sách đền bù giải tỏa mặt bằng và tái định cư cho người dân.  

Quan tâm lo lắng đến đời sống kinh tế người dân

– Thị xã phải ưu tiên phát triển nhà ở cho người dân. Đặc biệt là nhà ở xã hội cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân viên trong các khu kinh tế – công nghệ trên địa bàn Quảng Yên.

Chính quyền lưu ý đến đời sống nhân dân trong mùa dịch
Chính quyền lưu ý đến đời sống nhân dân trong mùa dịch

– Ưu tiên quản lý kiến ​​trúc, cảnh quan gắn với bảo tồn và phát huy tài sản văn hóa truyền thống Quảng Yên nói riêng và Quảng Ninh nói chung.  

– Chú trọng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển sản xuất kinh doanh.

Liên Hệ: Mr. Nam

SĐT: 0366.440.999

Đ/C: Cổng phụ KCN Đông Mai, Tx.Quảng Yên, T. Quảng Ninh.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh